Design a site like this with WordPress.com
Get started

ÎNGERI BENEFICI ȘI ÎNGERI CĂZUȚI

Eu sunt aici pentru a vă ajuta cu dezvăluirea OZN și ET și pentru a vorbi despre schimbările care vin, iar o mare parte din aceasta se referă la dezvăluirea miilor de ani de programare a oamenilor prin religii.

O să folosesc anumiți termeni pentru ca oamenii să poată înțelege mai bine conexiunile dintre dezvăluiri și religie și să poată discerne adevărul din doctrina religioasă.

Mai întâi trebuie să înțelegem că există viață în tot universul. Pământul nu este unic. La fel ca oamenii, fiecare ființă individuală din univers este responsabilă pentru propriul comportament. Acesta este ceea ce înseamnă „liberul arbitru”.

Din acest motiv, pot exista bine și rău într-o singură rasă/specie. Nu există rase complet malefice. Rasismul este credința că există rase complet benefice sau malefice.

În contextul vieții de pe pământ, pot spune că există forțe ale lumini și forțe ale întunericului. Diferite ființe au fost denumite în diverse religii ca fiind Îngeri, Elohimi, Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu.

Toate formele de viață care există; natura, sufletele, planetele, galaxiile, toate provin dintr-o forță pe care o numim Dumnezeu. Oamenii de pe pământ au fost transformați/ridicați dintr-o stare inițială primitivă de către ET din dimensiuni superioare numiți Elohimi. A existat o evoluție naturală plus o intervenție din exterior.

Acești ET pozitivi care au îmbunătățit oamenii sunt un grup numit Federația Galactică. Ei au creat un sistem controlat de reîncarnare a sufletelor pentru a accelera evoluția oamenilor pentru a deveni o civilizație galactică 5D. Pământul este o școală pentru suflete, nu o închisoare. Fără o intervenție externă, oamenii pur și simplu nu ar fi supraviețuit atât de mult.

Acest sistem care este controlat, înseamnă să le ofere oamenilor libertatea de a greși, în timp ce uneori se intervine pentru a se corecta unele lucruri care nu servesc unui bine mai înalt. Motivul pentru care există acum bine și rău pe pământ este pentru că oamenii aleg binele și răul.

ET negativi de aici sunt mai slabi și mai puțini ca număr și li se permite să interfereze parțial cu oamenii prin minciuni și înșelăciune. Ei au fost conduși pe pământ de trădătorii Federației Galactice, care doar au pretins că sunt de partea benefică, pentru a-și împărți oamenii. Ei continuă să folosească acest truc și astăzi. Sosirea lor pe pământ este sursa de unde provin povestirile diverselor religii despre îngerii căzuți și Lucifer.

Mai jos sunt enumerate diferențele majore dintre acești ET pozitivi (îngeri benefici) și ET negativi (îngeri căzuți)?

ÎNGERI BENEFICI

 • Elohimi care conduc Federația Galactică
 • Au îmbunătățit genetic întreaga rasă umană
 • Ei au venit aici ca să ne învețe despre puterea divină din noi
 • Ei sunt iubitoari și protectori
 • Ei se încarnează ca oameni și servesc ca ghizi
 • Ei sunt văzuți în nave și umblă printre noi
 • Ei protejează pământul și planifică ascensiunea noastră 5D

ÎNGERI CĂZUȚI

 • Elohimi care au fost expulzați din Federația Galactică
 • Ei au modificat linia genealogică a oamenilor existenți
 • Ei s-au prefăcut că sunt Dumnezeu, în fiecare cultură/cult
 • Ei sunt geloși, furioși și promovează frica
 • Ei au cerut sacrificii de sânge
 • Ei se ascund pe planul astral
 • Ei divid/separă oamenii și ne planifică suferința

CUNOAȘTEREA ESTE PUTERE. FRICA ESTE CONTROL. DUMNEZEU ESTE IUBIRE. NU ESTE NIMIC DE CARE SĂ TE TEMI. ȘCOALA APROAPE S-A TERMINAT.

Kabamur

https://era(Slava Ukraini!)ofli(Slava Ukraini!)ght.com/2023/03/29/ang(Slava Ukraini!)els-and-fal(Slava Ukraini!)len-angels/

Tradus: Sticri, postat 29.03.23 (Slava Ukraini! Cyka Blyat, Idi Nahui PUTIN!)

Advertisement

Published by sticri

WE SEE THE WORLD AS WE ARE, NOT AS IT IS ......

10 thoughts on “ÎNGERI BENEFICI ȘI ÎNGERI CĂZUȚI

   1. The original article was posted on eraoflight.com.
    However if wp will discover the link will block the article.
    I hope that wp will not block the comments now.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: