LEGEA LUI UNU

Legea lui Unu este înțelegerea faptului că toate lucrurile sunt făcute din energie inteligentă și fac parte dintr-un Tot-Unul. Legea lui Unu conține Științe Sacre care explică mecanica Conștiinței Christice care cuprind Legile Naturale care guvernează Creația Universală. Tot-Unul este recunoașterea faptului că Adevărul Etern este Iubire Eternă și că starea de Iubire Eternă este conștiința organică a Creatorului Infinit sau a Sursei Divine. Conștiința Iubirii Eterne întruchipată într-o formă este denumită Unitatea Inteligenței și este simultan recunoscută ca fiind Lumina Interioară a lui Christos. Conștiința Unității este una cu Dumnezeu și această conștiință a Unității este cea care aprinde Lumina Interioară a lui Christos ținută ca o flacără veșnică în interiorul Inimii Sacre de Cristal. Lumina Interioară a lui Christos, când este actualizată într-o formă manifestată, este întruchiparea unui Dumnezeu Etern Uman care deține titlul de Cetățean Cosmic și, prin urmare, este GSF (NT:GSF = I am God, I am Sovereign, I am Free – sunt Dumnezeu, Suveran și Liber). Când exersăm exprimarea Bunătății Iubitoare, construim Conștiința Unității care se reflectă direct ca adevărata natură și imaginea sfântă a Iubirii lui Dumnezeu, iar acest Spirit Sfânt Interior al flăcării inimii sacre este protejat veșnic în oamenii angelici. Fii una cu toți, așa cum Unul este totul cu Dumnezeu. Fiecare Suflet parcurge aceeași călătorie spirituală, dar fiecare suflet a evoluat la diferite niveluri în cadrul liniilor temporale manifestate. Învățăturile Legii lui Unu descriu legile spirituale care guvernează evoluția spirituală a umanității angelice pentru fiecare dimensiune care există în Matricea Temporală Universală. Este un singur sistem filozofic al umanismului mondial, care îmbină cosmologia, știința, drepturile omului și spiritualitatea.

Mai simplu spus, Legea lui Unu este Adevărul Universal că Totul Este Unul. Este Adevărul predat de Hristos când a proclamat: „Iubește-ți aproapele așa cum te iubești pe tine însuți”. Cu toții suntem expresii directe ale Sursei Unice ale lui Dumnezeu-Sursa. Legea lui Unu este o realitate energetică, precum și un legământ creațional cu Rasele Fondatoare. Ordinul Smaraldului, Ordinul Ametistului, Ordinul Aurului, Entitatea Familiei Cosmice RA, Rasele Gazdă Aurora din cele șapte Ceruri Superioare servesc Steaua Krystal pentru a proteja suveranitatea spirituală pentru toate rasele prin revendicarea Misiunii Christos. Legea lui Unu este practicată de rasele avansate care promovează autoresponsabilitatea și responsabilitatea în Matricea noastră Universală Temporală prin înțelegerea interconexiunii energetice care există între toate ființele vii. Legea lui Unu exprimă și recunoaște interconexiunea, valoarea și interdependența spiritului și a conștiinței care animă toate lucrurile. A trăi un stil de viață care exprimă Iubire necondiționată pentru întreaga creație aduce adevărata Unitate cu Dumnezeirea și dezvoltă o relație directă cu Dumnezeu. Aceasta este promisiunea Legământului de Smarald dăruit umanității pentru a obține eliberarea planetară și este calea ascendentă a Fondatorilor Cosmici pentru a obține o libertate spirituală completă față de ciclurile de reîncarnare din lumile inferioare în timpul Ciclului Ascensiunii.

Practicarea Legii Lui Unu

1. Conștiința unității

2. Iubește-te pe tine însuți

3. Iubește-i pe alții

4. Iubește Pământul și Natura

5. Serviciul în Slujba Altora

6. Expansiunea conștiinței

7. Co-creare responsabilă

Misiunea Christos

Termenul Hristos sau Christos folosit în acest context nu denotă individul la care se face referire ca Isus Hristos, așa cum este predat prin religiile lumii. Christos se extinde mult dincolo de orice semnificație asociată conștiinței planetare și descrie de fapt starea eternă a Conștiinței Cosmice, este titlul dat unui cetățean cosmic liber.

Serviciul în Slujba Altora

Când ne simțim inconfortabil cu acțiunile altora, ne putem ușura amintindu-ne cum să cultivăm atitudinea corectă față de sine. Legea lui Unu este Adevărul Universal că Totul este Unul. Astfel, cel care practică această înțelegere a Legii lui Unu acționează și ia decizii pe baza conștientizării sale că fiecare acțiune are o consecință asupra sinelui și a altora. Mai mult, cel care înțelege Legea lui Unu, pricepe că atunci când o persoană suferă, toți oamenii suferă (fie că își dau seama sau nu). Ca Un Sine-Dumnezeu, a fi „Compasiunea în acțiune” față de ceilalți înseamnă a fi în armonie și în relația corectă cu Sine.

Principiile de Bază Ale Serviciului în Slujba Altora:

• Indivizii percep legătura de iubire în toate lucrurile și oferă iubire și compasiune necondiționată față de ceilalți;

• Indivizii sunt dedicați creșterii conștiinței lor spirituale și doresc să-i ajute pe alții cu dezvoltarea lor spirituală;

• Indivizii sunt dedicați transformării gândurilor Eului Negativ prin dezvoltarea modelării comportamentului GSF;

• Indivizii împărtășesc informații și cunoștințe cu alții ca sursă deschisă, într-o cooperare unificată;

• Indivizii au o lipsă totală de preocupare pentru a-și satisface nevoile materialiste ale Ego-ului;

• Indivizii recunosc că fiecare persoană este o ființă spirituală care se află pe propria lor cale personală de creștere și descoperire spirituală;

• Indivizii se angajează să experimenteze o realitate pozitivă comună a umanismului mondial cu alții de pe Pământ.

Umanismul Mondial

Interpretarea Legii lui Unu în contextul Ascensiunii Spirituale este ca o filozofie egalitară pentru evoluția umanității către scopuri umanitare. Studiul Ascensiunii este făcut ca un model evolutiv pentru planeta și umanitatea noastră pentru a obține libertatea spirituală. Accentul principal este pus pe studiul spiritual interior și pe reflecția făcută asupra angajamentului personal de a-și extinde conștiința și bunăvoința față de viață. Pe măsură ce ne extindem conștiința, ne schimbăm perspectiva pentru a simți interconectarea noastră cu întreaga viață și ne orientăm spre a fi în serviciu (Serviciul pentru ceilalți), reflectând astfel adevărul interior. Când experimentăm această conexiune spiritual-energetică cuprinzătoare, dorim în mod inerent să practicăm bunătatea umană și căutăm să colaborăm cu dezvoltarea unor structuri superioare care pun valoare ființelor umane, ca un sistem de valori al unui Umanism Mondial.

Drepturile Omului

Drepturile omului sunt principii morale care descriu anumite standarde de comportament uman, ele sunt aceleași în legile naturale ale lui Dumnezeu, Legea lui Unu:

1. Am dreptul de a avea grijă de mine și de a mă proteja de a fi amenințat fizic, mental, emoțional sau spiritual;

2. Am dreptul de a-mi stabili propriile priorități și de a alege modul în care o să trăiesc pe pământ, atâta timp cât nu dăunează altora;

3. Am dreptul de a exprima sentimente, opinii și dorințe;

4. Am dreptul să fiu tratat cu respect;

5. Am dreptul de a-mi crea propria mea viață fericită și sănătoasă bazată pe un scop spiritual;

6. Am dreptul de a fi GSF (NT:GSF = I am God, I am Sovereign, I am Free – sunt Dumnezeu, Suveran și Liber) și de a primi puterea de a fi responsabil cu direcționarea energiilor și forței mele vitale.

Conștiința Unității

CONȘTIINȚA UNITĂȚII – Legea lui Unu este înțelegerea faptului că toate lucrurile sunt făcute din energie inteligentă și fac parte dintr-un Tot-Unul. Legea lui Unu este o Știință Sacră a mecanicii Conștiinței și sunt Legile Naturale care guvernează Creația noastră Universală. Tot-Unul este recunoașterea faptului că Adevărul Etern este Iubire Eternă și Iubirea Eternă este conștiința organică a Creatorului Infinit, sau Dumnezeu. Conștiința Iubirii Eterne întruchipată într-o formă este inteligența Unității și simultan recunoscută ca Lumina Interioară a lui Christos. Conștiința Unității este una cu Dumnezeu și conștiința Unității aprinde Lumina Interioară a lui Christos. Lumina interioară a lui Christos, când este actualizată în formă, este întruchiparea unui Dumnezeu Etern Uman. Practicați Unitatea Conștiinței și Unul reflectă în mod direct imaginea Iubirii lui Dumnezeu și ești protejat veșnic. Fii una cu toți, așa cum Unul este totul cu Dumnezeu.

Iubește-Te pe Tine Însuți

Iubește-Te pe Tine Însuți – Aplică practica Unității cu Tot-Unul ca o extensie către a te iubi, a onora și a te respecta. Recunoașteți forța de viață prețioasă din interior, păstrând reverență și respect pentru voi înșivă în toate felurile. A te iubi pe tine însuți este acțiunea Suveranității Sinelui, care este starea naturală de întruchipare a Iubirii Eterne a lui Dumnezeu. Ca o manifestare a spiritului etern de Iubire al lui Dumnezeu, cineva are capacitatea de a alege să creeze libertatea personală fără a face rău altora. Ai curajul să îndepărtezi obstacolele durerii și ale fricii pentru a deveni Iubirea întruchipată, deoarece spiritul lui Dumnezeu se găsește întotdeauna în interior.

Iubește-i pe Ceilalți

IUBEȘTE-I PE CEILALȚI – Pe măsură ce înveți să te iubești pe tine însuți, iubește-i pe ceilalți. Recunoașteți forța prețioasă a vieții din ceilalți, păstrând iubire, reverență și respect pentru ceilalți. Să-i iubești pe ceilalți așa cum te iubești pe tine însuți, este starea naturală a Suveranității Sinelui, pe măsură ce le oferi altora aceeași reverență pentru viața lor, așa cum îi dai propriei vieți. Prin practicarea iubirii de sine și a iubirii pe ceilalți, nicio problemă de aprobare, valoare sau stimă nu intră sub semnul întrebării, deoarece totul este iubit în mod egal.

Iubește Pământul și Natura

IUBEȘTE PĂMÂNTUL ȘI NATURA – Iubind Pământul și toate creațiile ei, regnurile naturii, plantele, animalele și mineralele, care sunt toate ființe energetice vii, conștiente și inteligente. Recunoașteți forța de viață prețioasă prezentă în toată creația lui Dumnezeu, păstrând reverență și respect față de natură. Acest lucru restabilește echilibrul și armonia naturii, iar energia inteligentă a tuturor creațiilor pământului va răspunde pentru a coopera cu omenirea. Oamenii care trăiesc în discordie cu natura creează multe evenimente care sunt considerate a fi „la mila” forțelor neîmblânzite. Pe măsură ce oamenii învață să trăiască în armonie cu pământul și cu regnul naturii, creaturile naturii se vor alinia pentru a fi în armonie și cooperare cu toți locuitorii.

Serviciu în Slujba Celorlalți

SERVICIU ÎN SLUJBA CELORLALȚI – După ce te iubești cu fermitate pe tine însuți și îți onorezi calea, găsește metode de a fi de folos celorlalți fără a depăși limitele personale ale celorlalți. Serviciul în slujba celorlalți nu include modelarea epuizantă, cum ar fi victimă-victimizator, parazitismul sau vampirismul emoțional. A fi în serviciu nu are o perspectivă a ego-ului despre dreptul, așteptare sau atașament. Exersați să fiți în serviciu cu iubire necondiționată și să curgeți în mod natural momentul. Schimbul de energie realizat între participanți fiind de folos celorlalți, amplifică și extinde creșterea conștiinței. Cu cât amplificați mai mult câmpul energetic de a fi în slujba celorlalți, cu atât mai multă bucurie, armonie și daruri vor fi aduse în viața voastră. Cu cât te dedici mai mult planului lui Dumnezeu, Legii lui Unu, cu atât mai mult sprijin spiritual și prezență spirituală poți schimba/avea cu Forța lui Dumnezeu.

Extinderea Conștiinței

EXTINDEREA CONȘTIINȚEI – Învață să dezvolți Claritatea interioară și integritatea spirituală prin intenția de a-ți dezvolta conștiința personală și/sau identitatea spirituală. Pentru a întruchipa identitatea spirituală, mintea trebuie să fie inițiată și disciplinată. Dacă Ego-ul este în autoritate în corp, el va respinge identitatea spirituală din întruchipare. Dacă corpul mental creează obstacole în calea identității spirituale, conștiința nu va fi experimentată. Primul pas către extinderea conștiinței este conștientizarea Controlului Minții și a conținutului de calitate al gândurilor și sistemelor de credințe. Al doilea pas este să cooperezi cu procesul de disconfort mental și fizic, având răbdare și așteptare în tăcere. Învață să-ți liniștești mintea, să controlezi Mintea Egoului și să fii nemișcat. Odată ce liniștea, disciplina mentală și controlarea Ego-ului au fost atinse, ascultați-vă spiritul interior pentru a primi îndrumare. Îndrumarea interioară va duce întotdeauna la procesul de reeducare pentru a experimenta expansiunea continuă a conștiinței fără frică și dogme. Christosul interior ne ghidează întotdeauna spre alegerea iubirii și păcii prin extinderea conștiinței identității spirituale.

Co-Creare Responsabilă

CO-CREARE RESPONSABILĂ – Pe măsură ce cineva devine mai infuzat cu iubirea eternă a identității spirituale, Planul inteligent activează scopul divin de a fi co-creator cu Dumnezeu. Identitatea spirituală și planul inteligent al scopului divin sunt unul și același. Claritatea scopului și a direcției devine din ce în ce mai clară pe măsură ce cineva se angajează să trăiască în slujba principiilor Tot-UNUL sau spiritului Hristos. Cunoașterea și trăirea scopului nostru aduce bucurie, pace și împlinire, chiar și atunci când ne confruntăm cu adversități sau provocări. Odată ce atingem „Cunoașterea directă”, suntem responsabili pentru această cunoaștere și practicăm co-crearea responsabilă cu Tot-Unul. Un co-creator responsabil știe că toate manifestările sunt în parteneriat cu Tot-Unul. Nu deținem și nu controlăm nimic, așa că trebuie evitate nevoile, dorințele și voința care se suprapun. Suntem administratori ai Duhului lui Dumnezeu pentru a-i sluji pe Alții într-o co-creare responsabilă cu Tot-Unul. Din această cunoaștere și trăire a acestui principiu, suntem veșnic liberi de schimburile karmice.

Principii Spirituale de Reținut

Există multe căi care duc la Dumnezeu (Tot-Unul) și fiecare persoană va avea o cale unică pentru a se conecta cu Sursa lui Dumnezeu.

Când ne concentrăm asupra Unității, mai degrabă decât asupra sinelui, ne extindem puterea și eficiența spirituală în lume.

Practica noastră spirituală ar trebui să se simtă potrivită pentru noi și să fie la nivelul capacității noastre personale și la nivel spiritual.

Practica noastră spirituală ar trebui să fie relativă la vremurile actuale.

Noul adept spiritual va începe să își mute atenția de la acțiunile fizice și materiale, să se concentreze asupra energiilor și forțelor subtile din jurul nostru.

Toate resursele sunt date de Dumnezeu (Tot-Unul) și ar trebui să le folosim pentru a-L sluji pe Dumnezeu (Tot-Unul) ca parte a practicii noastre spirituale.

Acestea sunt principiile necesare de comportament, practici și sisteme de credințe pe care omenirea trebuie să le învețe pentru a obține libertatea și suveranitatea spirituală prin angajamentul de a se reeduca pentru a-și extinde conștiința în realități de frecvență mai înaltă care să le permită să progreseze în viitoarele linii temporale din timpul ciclului Ascensiunii.

Bunătatea Mai Presus de Toate

Pentru cei mai mulți dintre noi este foarte clar că facem parte din ceva uriaș care se întâmplă pe planeta Pământ. Ascensiunea planetară afectează pe toată lumea și are implicații personale care au semnificații diferite și care sunt foarte intime pentru fiecare persoană. Conectarea cu Sufletul tău, conectarea cu Sursa lui Dumnezeu este foarte personală și unică pentru fiecare individ. Ca parte a rasei umane, știm cu toții ce înseamnă să suferi îngrozitor de dureri emoționale și să te simți complet singur în întuneric. Pe măsură ce îndurăm Ciclul Ascensiunii, amintiți-vă că este vorba despre Bunătate Mai Presus de Toate. Onorați locul în care vă aflați, luați-vă timpul de care aveți nevoie, acordați-vă spațiul pentru a vă vindeca și găsiți compasiunea și bunătatea pentru voi. Pe măsură ce vă întăriți nucleul și vă puteți extinde sfera de influență în lume, apoi practicați acte aleatorii de bunătate față de ceilalți. O SECUNDĂ DE CRITICĂ, SARCASM, DISPREȚUIRE SAU CUVINTE PLINE DE URĂ POT STRICA ȘI/SAU STRICĂ UN COPIL ȘI O PERSOANĂ PE VIAȚĂ. O SECUNDĂ DE BUNĂTATE POATE RIDICA UN COPIL SAU O PERSOANĂ PENTRU A REALIZA MĂREȚIA CARE LE PERMITE SĂ-ȘI GĂSEASCĂ LEGĂTURA DINTRE SUFLET ȘI DUMNEZEU. Sufletul este bun și iubitor. Dumnezeu este Bun și Iubitor.

Christosul Interior

Christosul Interior este planul divin personal al energiei conștiinței eterne a sursei lui Dumnezeu din care toate lucrurile sunt manifestate și făcute în ființă. Legea lui Unu este legea care guvernează planul divin etern și energia conștiinței Christosului Interior, astfel încât acestea sunt interschimbabile. Pentru a dezvolta planul etern al Christosului Interior, trebuie să ne aliniem și să respectăm principiile Legilor Naturale, Legea lui Unu. Legea lui Unu se bazează pe adevărata cunoaștere a expresiei noastre celei mai înalte, că relația noastră directă cu Sursa lui Dumnezeu este Iubire și această conștiință pură este exprimată prin Christosul nostru Interior sau Spiritul Dumnezeul Viu. Cunoașterea străveche a Christosului Interior care se află în planul nostru divin original aparține tuturor oamenilor, indiferent de afilierea lor religioasă sau sistemul de credințe. Această înțelepciune spirituală străveche a filozofiilor Legii lui Unu a fost cunoscută de toată omenirea până la Rebeliunea Luciferiană. Acesta este momentul în care planeta a fost înapoiată în evul întunericului la sfârșitul Cataclismului Atlantian, când toate învățăturile spirituale originale ale Christosului Interior au fost eliminate și falsificate.

Înregistrările de Smarald ale Fondatorilor

Înregistrările Fondatorilor sunt, de asemenea, denumite Plăci holografice CDT ale legământului de smarald, care cuprind filozofia egalitaristă a Legii lui Unu, care a aparținut inițial tuturor celor 12 triburi umane și care au fost principalele învățături spirituale care au fost înțelese în mod obișnuit în timpurile lemuriene și atlantice. Fiecare disc olografic a fost protejat și administrat de către un rege al Graalului Maji care a fost desemnat pe Pământ și care a acționat ca gardian principal al porții planetare a tribului său.

Lisa Renee

Tradus: Sticri, postat 02.07.22 (Slava Ukraini! Cyka Blyat, Idi Nahui PUTIN)

Published by sticri

WE SEE THE WORLD AS WE ARE, NOT AS IT IS ......

7 thoughts on “LEGEA LUI UNU

  1. You are welcome. I,m happy that you like it.
   If you read what Lisa said there, it should be a turning point for you and all the info from religions, institutions, governs, etc, will go away, actually will become irrelevant.
   Have a nice day!

   Like

 1. Mulțumesc Cristi!
  O rugăminte, dacă îmi permiți să-l postez și pe blogul meu??? Fără permisiunea ta nu-mi permit! Știu că efortul muncii tale de a traduce, (și o faci foarte bine) este mare!
  O zi frumoasă în continuare și o săptămână plină de binecuvântări divine!
  🙏🌈🌞

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: